Zajímavosti

ÚDAJE Z ROČNÍHO VÝKAZU O KNIHOVNĚ  - STAV K 31. 12. 2014

 

Počet čtenářů: 42

do 15-ti  let: 12

 

Výpůjčky celkem : 715

 

Počet knih : 2 310

Přírůstky celkem :32 knih

 

Nejstarší kniha : Babička (1892)

 

Nejvíce svazků : A. Jirásek (38)

 

Nejmladší registrovaný čtenář má 4 roky.

 

Kulturní akce v knihovně: 10

Jednalo se především o akce pro děti. Jedna akce (Uspávání broučků) proběhla v místní mateřské škole, ostatní v knihovně. Počet návštěvníků kullturních akcí celkem za rok : 155

Vyhledávání

Kontakt

Knihovna Suchý Suchý 99
680 01
Zřizovatel knihovny: Obec Suchý
Knihovník:
Růžena Kolářová
606 818 349
Telefon Obecní úřad: 516 468 543