historie

čerpáno z kroniky obce Suchý

 

Historie knihovny v Suchém sahá až do období 1. republiky. První záznam v místní kronice o knihovně je z roku 1925. Knihovna vlastnila 45 svazků a měla 17 čtenářů. Postupně se knižní fond rozrůstal o nové nebo darované tituly. (rok 1931- 71 knih)

1941 - nucené omezení činnosti knihovny

Některé knihy byly zakázány  (např. legionářská literatura, knihy od českých spisovatelů - Jiráska, Baara,..), a proto byly uschovány u Ladislava Kočvary. Po atentátu na Heidricha se prováděly velké kontroly, a proto byly české zakázané knihy uschovány u pí. Kočvarové Růženy v zemi, kde byly na konci války vykopány.

Koncem roku 1945 knihovna vlastnila 466 knih.

 -přerušení činnosti knihovny

Novodobá historie knihovny se datuje od roku 1990. Zásluhou knihovníka a tehdejšího místotarosty p. Antonína Bílka byla zařízena místnost knihovny a nově označeny všechny knihy (které byly uloženy ve skříních).

S rekonstrukcí a s rozšířením budovy obecního úřaduv roce 2001 byla knihovna přesunuta do nové místnosti, ve které se nachází dodnes.

Vyhledávání

Kontakt

Knihovna Suchý Suchý 99
680 01
Zřizovatel knihovny: Obec Suchý
Knihovník:
Růžena Kolářová
606 818 349
Telefon Obecní úřad: 516 468 543